DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI)

DGS1

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencile­rin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme iş­lemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav saat 9.30′da başlayacak ve süresi 3 saat (180 dakika) ola­caktır.

Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli soru­lardan oluşacak, cevaplar adaylara ayrıca verile­cek cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıt­ları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak, bil­gisayarla değerlendirilecektir.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından he­saplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön li­sans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılar­la çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihle­ri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğ­rencilere önlisans eğitiminde almış oldukları ders­lerden eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verili­yor. Öğrencinin ders kredileri dikkate alınarak li­sans programından alması gereken derslere gö­re programa kaydı yapılarak eğitime devam hak­kı verilir.

* Fem Akademi DGS Sınav Klavuzumuzu İndirmek için TIKLAYIN